TERMIN EGZAMINU i ZMIANA TERMINU ZALICZENIA2014-08-27

Na prośbę osób, które zdają egzamin poprawkowy z mechaniki budowli zmieniam termin zaliczenia poprawkowego z mechaniki budowli.

Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 03.09.2014 (środa) w godz. 10-12 w sali 124 na ul. Żołnierskiej.

Egzamin odbędzie się 11.09.2014 (czwartek) w godz. 9-12 w sali 124 na ul. Żołnierskiej.

UWAGI:
Warunkiem przystąpienia zarówno do zaliczenia, jak i egzaminu jest rozliczenie się ze wszystkich zadań domowych i pamięciówek.
W dniu egzaminu nie ma już możliwości pisania zaliczenia.

Konsultacje u mnie (pok. 213):
- 02.09.2014 w godz. 12-14
- 10.09.2014 w godz. 10-12


POPRAWY W SESJI JESIENNEJ2014-07-31

Poprawa kolokwiów i/lub semestrów w sesji jesiennej odbędzie się 02 września 2014 r. od godz. 10:00 w sali 214 (ul. Żołnierska).

WPISY Z EGZAMINU i EGZAMIN USTNY2014-06-25

Informuję, że egzamin ustny odbędzie się 26.06.2014 w godz. egzaminu pisemnego - tj. o 9:00, sala 356 lub 352. Proszę się stawić jak na egzamin pisemny z kalkulatorem i być przygotowanym na liczenie zadań.

Wpisy z egzaminu lub zaległe wpisy z ćwiczeń - po egzaminie - od godz. 12-tej.WYNIKI 1. TERMINU EGZAMINU2014-06-25

W "plikach" zamieściłam wyniki z 1. terminu egzaminu (z 23.06.14).

O terminie egzaminu ustnego i wpisów poinformuję Państwa jeszcze dzisiaj.

2-gi termin egzaminu jutro (26.06). Proszę pamiętać o zabraniu kalkulatorów i głów.
Życzę powodzenia.

Informuję, iż osoby, które nie mają zaliczonego semestru nie mogą przystąpić do egzaminu.

WYNIKI DRUGIEJ POPRAWY2014-06-21

W zakładce "pliki" są aktualne wyniki poprawy, która odbyła się 18.06.14.

Osoby, które nie zaliczyły kolokwiów mogą przystąpić do zaliczenia w dniu egzaminu, tj. 23 i/lub 26.06.14.
Przypominam, że na egzaminie zaliczamy cały semestr, czyli oba kolokwia (nie ma rozdziału na kolokwium nr 1 i nr 2).

Jeżeli ktoś ma zaliczone kolokwia, a nie oddał jeszcze zadań domowych, proszę je uzupełnić. Można zadania oddać przed egzaminem w poniedziałek.
Osoby z niezaliczonymi zadaniami domowymi nie otrzymają wpisu do indeksu i nie mogą przystąpić do egzaminu.


PRZYKŁADOWE ZADANIA2014-06-18

W "plikach" zamieściłam przykład belki z dawnego egzaminu oraz dwa przekroje z rozwiązaniami dot. momentów bezwładności - do poćwiczenia przed egzaminem.

WYNIKI, POPRAWA, EGZAMINY2014-06-15

Wyniki z poprawy z czwartku 12.06.14 znajdują się w zakładce "pliki".

Poprawa poprawy odbędzie się w środę (18.06.14) o godz. 18:00 w sali 124.

Podaję również terminy egzaminów z mechaniki budowli:

TERMIN ZEROWY: 20.06.2014 (PIĄTEK) OD GODZ. 15-18-TEJ SALA 124 ul. Żołnierska

TERMIN PIERWSZY: 23.06.2014 (PONIEDZIAŁEK) OD GODZ.9-13-TEJ SALA 344, 352 al. Piastów 50

TERMIN DRUGI I PIERWSZY POPRAWKOWY: 26.06.2014 (CZWARTEK) OD GODZ.9-13-TEJ SALA 352, 356

al. Piastów 50

TERMIN DRUGI POPRAWKOWY: sesja poprawkowa - wrzesień (termin do ustalenia)
GRUPY PONIEDZIAŁKOWE - WYNIKI POPRAWY KOLOKWIUM NR 22014-06-09

W "plikach" macie Państwo wyniki czwartkowej poprawy kolokwium nr 2 oraz aktualne zaliczenia zadań domowych.

GRUPY ŚRODOWE - WYNIKI KOLOKWIUM NR 2 i TERMIN POPRAWY2014-06-05

W zakładce pliki są wyniki z wczorajszego kolokwium.

Poprawa w przyszły czwartek (012.06.14) o godz. 18:00 w sali 124.

GRUPY PONIEDZIAŁKOWE - WYNIKI KOL. NR 2 i TERMIN POPRAWY2014-05-27

W zakładce pliki są wyniki z wczorajszego kolokwium.

Poprawa w przyszły czwartek (05.06.14) o godz. 18:00 w sali 124.


WYNIKI POPRAWY KOLOKWIUM NR 12014-05-13

W zakładce "pliki" znajduja się wyniki poprawy kolokwium nr 1 oraz aktualne zaliczenia zadań domowych.

ZAJĘCIA W PONIEDZIAŁEK, 05.05.142014-04-29

Informuję, że w poniedziałek 05.05.14 nie będzie zajęć dla grup o godz. 8:45 i 10:30. Grupę z godz. 10:30 zapraszam na dodatkowe zajęcia w środę 07.05.14 w godz. 8:00 - 8:45 w sali 119.


POPRAWA KOLOKWIUM NR 12014-04-29

Poprawa kolokwium nr 1 odbędzie się - ze względu na ilość osób - w dwóch terminach:
- 07.05.14 (środa) w godz. 15:30 - 17:00, sala 124
- 08.05.14 (czwartek) w godz. 18:00 - 19:30, sala 124.
Na drzwiach pokoju 213 znajdują się listy na oba terminy. Proszę się wpisywać. Maksymalna liczba osób w jednym dniu to 30.
Zakres kolokwium będzie taki sam, jak w pierwszym terminie, tj.:
- kratownice - met. równoważenia węzłów i Rittera;
- obliczanie momentów bezwładności przekrojów złożonych;
- rozciąganie/ściskanie osiowe.
Proszę pamiętać o zabraniu kalkulatorów.


WYNIKI ZADAŃ DOMOWYCH ORAZ KOLOKWIUM NR 12014-04-23

W "plikach" macie Państwo zaliczenia zadań domowych oraz TRAGICZNE wyniki kolokwium nr 1. Gratuluję osobom, które uzyskały oceny pozytywne...

WYNIKI ZADAŃ DOMOWYCH I KOLOKWIUM NR 12014-04-09

W zakładce "pliki" znajdują się wyniki zadań domowych oddanych w zeszłym tygodniu oraz kolokwium z zeszłego poniedziałku (31.03).

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA GRUP ŚRODOWYCH2014-03-30

Grupy środowe zapraszam na zajęcia "dodatkowe" tytułem odrobienia mojej nieobecności dnia 19.03.14. Dodatkowe zajęcia odbędą się w najbliższą środę (02.04.14) w godz. 8:00 - 8:45 w sali 119.

WYNIKI POPRAWY Z CZWARTKU 27.03.142014-03-30

Wszystkie osoby, które pisały poprawę, zaliczyły kolokwium. Zapraszam po wpisy.

WYNIKI POPRAWY KOLOKWIÓW Z 05.02.20142014-02-09

W "plikach" macie Państwo wyniki z poprawy z 5-go lutego 2014.

Zadania domowe jeszcze sprawdzam, wyniki powinny być w poniedziałek wieczorem.

W najbliższym tygodniu można przyjść na konsultacje, po wpisy itp.:
- w poniedziałek (10 lutego) - w godz. 12-14:00;
- w środę (12 lutego) - w godz. 9-11:00;
- w czwartek (13 lutego) w godz. 12-14:00.

Ostatnie w tym semestrze kolokwium poprawkowe odbędzie się w środę - 12 lutego 2014 - godz. 11:15 - 13:00, sala 124.


WYNIKI KOLOKWIUM NR 2 ORAZ TERMIN POPRAWY2014-01-27

W zakładce "pliki" znajdują się wyniki kolokwium z ram.

Poprawa obu kolokwiów odbędzie się 5 lutego 2014r. (środa) o godz. 12:15  w sali 124 (zmiana godziny ze względu na wcześniej odbywający się egzamin).

Dodatkowe konsultacje - poniedziałek, 03 lutego 2014r., w godz. 13:00 - 16:00.


WYNIKI POPRAWY 2-GO SEMESTRU2014-01-21

Osoby o podanych niżej numerach indeksów proszone są na "dopytkę" w środę 22.01.13 godz. 12:00, sala 119:

26074
26058
22637
26078

Proszę się przygotować ze zginania prostego i ukośnego oraz zabrać kalkulatory i coś do pisania.

Pozostałe osoby nie zaliczyły kolokwium.

WYNIKI POPRAWY KOLOKWIUM NR 12014-01-15

W zakładce "pliki" znajdują się wyniki z zeszłotygodniowej poprawy pierwszego kolokwium.

ZALICZENIE 2-GO SEMESTRU2014-01-15

Zaliczenie 2-go semestru odbędzie się w czwartek, 16.01.14 o godz. 16:00 w sali 124.

WYNIKI POPRAWY DRUGIEGO SEMESTRU2014-01-07

Z przykrością informuję, że nikt nie zaliczył kolokwium poprawkowego.

WYNIKI KOLOKWIUM NR 12013-12-17

W zakładce "pliki" znajdują się aktualne oceny z kolokwium z belek.

Poprawa kolokwium odbędzie się 8 stycznia 2014 r. o godz. 17:00 w sali 124.