aktualności

kolokwia poprawkowe
28.05.2015
Kolokwia poprawkowe zbiorcze, tzw. kombajny, odbędą się: - dla pierwszego roku - w czwartek 11.06.15 o godz. 18:00 w sali 124; - dla powtarzających - we wtorek 16.06.15 o godz. 13:00 - sala do...
W dziale "dydaktyka" zamieściłam obowiązkowe zadania domowe dla osób powtarzających przedmiot. Do zadań obowiązkowych należy również zadanie dot. kratownicy wydane na pierwszych zajęciach przez p....
wyniki
28.05.2015
W dziale "wyniki" znajdują się wszystkie aktualne wyniki kolokwiów i popraw oraz zadań domowych.
Zostały utworzone dodatkowe grupy dla osób powtarzających mechanikę budowli - semestr 2. W związku z tym proszę się wpisywać na listy na drzwiach pokoju 213. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki (jedna grupa)...